March 22, 2019

Sistem verimliliğini arttırmak ve pompa enerjisini azaltmak için en ideal ürünümüz FRESE DeltaT artık hazır!!!

Frese 2001 yılından itibaren HVAC Türkiye pazarındaki su bazlı soğutma ve ısıtma devrelerinde hidrolik dengeyi kurmak, böylece sistemlerin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için teknolojisini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Yine bu sebeple tüm dünyada ciddi bir sorun olan Delta T sendromu probleminin çözümü içinde en doğru ürün kullanımınıza sunulmaya başlanmıştır.

Bugün hemen hemen tüm projelerde yaşanan dizayn değerinden düşük Delta T problemi, pompalardaki enerji tüketiminin ciddi şekilde artmasına sebep olmaktadır. Bu sıkıntı dizayn değerinden daha yüksek debi sirkülasyonuna buda pompanın çok yüksek hızda çalışarak enerji tüketiminin artmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda yüksek basınç kaybı ise daha fazla gürültüye neden olacaktır.

Frese Delta T ürünümüz sıcaklık sensörleri ve bunu set etmeye yarayan bir kontrolör içeren geri beslemeli sıcaklık kontrolüdür. Sistemin gidiş ve dönüş hatlarında minimum gerekli sıcaklık farkını elde etmek ve böylece verimliliği arttırarak pompanın enerji tüketimini optimize etmek için bir kontrol vanası vasıtasıyla terminal ünitesinden akışı sınırlar.

Klasik bir soğutma sisteminden örnek verecek olursak gidiş suyu 6 ᵒC ve dönüş suyu 12ᵒC olarak dizayn edildiğinde ΔT; 12-6 = 6 ᵒC olacaktır. Ancak sistem zaman içerisinde 3 ᵒC çalışacak olursa bu debinin %100 artmasına aynı zamanda pompadaki enerji tüketiminin ise %400 artmasına sebep olacaktır. Aynı zamanda sıcaklık değerleri daha yüksek olsa da ısıtma sistemleri içinde aynı sıkıntı geçerlidir.

Frese Delta T bir kontrolör, 2 adet sıcaklık sensörü ve bu sensörleri sabitlemek için kullanılan aparatları içerir.

Birinci sıcaklık sensörü her zaman referans almak için kullanılır. Bu sensör tarafından saptanan sıcaklığa bağlı olarak kontrolör sistemin ısıtma veya soğutma modunda çalıştığını tespit eder. İkinci sıcaklı sensörü ise dönüş sıcaklığını ölçmek için kullanılır ve buna göre kontrol cihazı Delta T’yi hesaplar. Ölçülen Delta T ayarlanan Delta T’ ye göre daha düşük olduğunda kontrolör akışı azaltmak için PIBCV (Basınçtan bağımsız debi ve kontrol vanası) vanasına sinyal gönderir. Ölçülen Delta T ayarlanan değere eşit veya büyük ise kontrolör bir işlem yapmaz, akışı harici kontrol sinyaliyle kumanda etmeye devam eder. Programlanmış Frese Delta T kontol sistemi aktüatöre asla 1,5V’ tan düşük bir sinyal göndermez. Buda Delta T kontrol sisteminin ayar noktasının altında vanayı tamamen kapatmadığını gösterir. Gönderilen sinyal 1,5V altına düşerse BMS daima vanayı kapatacaktır. Kontrolör paneli üzerinden set değeri girildiğinde cihaz otomatik algılamayla kırmızı veya mavi LED ışığı ile ısıtma veya soğutma sisteminde çalıştığını belirler. Kontrolöre hem aktüatör ile hemde BMS ile iletişim kurmada 0-10 V sinyali kullanılır.

Ads.

Related Posts