March 21, 2019

ISKAV Mütevelli Heyeti Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Genel Kurulu; 20 Kasım 2017 tarihinde YTÜ Makine Fakültesi Dekanlık Binası Prof. Dr. Şerafettin OYDAŞIK salonunda gerçekleştirildi.

Mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN’ın görev süresini doldurmasıyla birlikte yeni heyet başkanı için seçim yapıldı. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda vakıf denetim kurulu üyesi Ersin Gökbudak mütevelli heyeti başkanlığına önerildi. Mütevelli heyeti üyelerinin oy birliğiyle Ersin Gökbudak üç yıllığına ISKAV Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçildi. Ersin GÖKBUDAK tarafından açılan genel kurul toplantısı, saygı duruşunun ardından Divan Kurulu seçimiyle devam etti. Divan başkan Yardımcılığına Turgay Yay, sekreterliğe is Can Topakoğlu seçildi. İlk gündem maddesi olarak vakıf üyeliğine başvuran Aldağ A.Ş.’nin üyeliği değerlendirmeye sunuldu, üyelik başvurusu oylanarak Genel Kurul tarafından kabul edildi.

ISKAV Başkanı Vural Eroğlu Sürdürülebilir Vakıf Modeli için hazırlanmış olan çalışmayı sundu. İklimlendirme sektörünün yolculuğunu özetledi. Daha sonrasında; vakfın 2015-2017 yılları arasındaki finansal durumunu, profesyonel hizmet vermiş olan Cerebra Muhasebe Denetim Danışmanlık Ömer Tunabaş aktardı. Gelecek beş yılda da vakıf için düşünülen yeni iş modelleri önerileri sunuldu. Ömer Tunabaş’ın sunumunun ardından Vural Eroğlu sözü yeniden alarak; vakfın sürdürülebilirliği için aksiyon alınmasının gerekliliğin vurguladı. Bu doğrultuda; Stratejik Değişim Yönetimi modelini görüşlere sundu. Vakıf senedinde yer alan danışmanlar kurulunun aktif hale getirilerek, vakıf için yeni kaynaklar yaratma konusunda çalışmalar yapılmasını öngören teklif üyelerin görüşlerine sunuldu. Söz alan Ertuğrul Şen, İrfan Çelimli, Bayram Kömürcü, Kurucu Başkan Mustafa Baygan, Ozan Atasoy, Selman Ölmez plan hakkında olumlu ve destekleyici yönde açıklamalarda bulundu. Değerlendirmelerden sonra oylamaya sunulan Stratejik Değişim Yönetimi Genel Kurul tarafından kabul edildi.
Genel Kurulda daha sonrasında çalışma komisyonlarını faaliyetleri komisyon başkanları tarafından aktarıldı. Karşılıklı görüş alış verişleri gerçekleştirildi. Mali tabloların aktarımı yapıldıktan sonra, genel kurulun son bölümünde dilekler ve öneriler alındı. Genel Kurul katılan üyelerin yüksek memnuniyetlerini ifade etmelerinden sonra sona erdi.

Ads.

Related Posts