March 22, 2019

ista ENIPE 2018 Fuarında yoğun ilgi gördü

Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi, 11-14 Ocak’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğinin yanı sıra İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) iş birliğiyle düzenlendi.

ista ,AHK Türkiye Firma Pavilyonun da  Türkiye Satış Direktörü Mustafa Bekir Akdoğan ekibi ile ziyaretçilerini karşıladı.

Sempozyumda; artan nüfusa paralel olarak dünyada enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün büyüdüğü, enerji talebinin karşılanabilmesi için verimli ürünlerin kullanımının artırılması gerektiği ve alınacak önlemler konuşuldu.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ENVER iş birliğiyle hayata geçirilecek “Enerji Verimli Bina” projesi lansmanı yapıldı. İlgili proje kapsamında, enerji tüketiminin en fazla görüldüğü alan olan binalarda enerji verimliliğine yönelik hareket planları anlatıldı.

Ülkemizin Enerji verimliliğine yönelik yol haritası ile paralel olarak ilerleyen şirketimiz, köklü geçmişi ve enerji verimliliğindeki lider rolü ile Türkiye pazarına girmesinden bu yana sektörün en belirleyici şirketlerinden biri olmasıyla beraber, enerji verimliliği bilincinin yerleşmesi ve tasarruf konusunda daha büyük adımlar atılmasına yönelik çalışmalarına da hızla devam etmektedir.

ista, sunduğu verimlilik arttırıcı teknolojilerle ve metotlarla merkezi ısıtmalı binalardaki hanelerde, yüzde 15 ile 45 arasında bir enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Ads.

Related Posts