Nisan 24, 2019

Erico/Caddy ve Darhan iş birliği ile yangın tesisatı sismik korumasına ilişkin el kitabı sektörün hizmetinde

Sismik askılama konusunda dünya lideri olan Erico/Caddy’nin, birçok ülkeden farklı disiplinlerden mühendis ve bilim adamlarının yaptığı ortak çalışma sonucu hazırlamış olduğu “Yangın Sprinkler Tesisatının Sismik için Sismik Koruma Sisteminin Kurulum ve Tasarımına İlişkin El Kitabı”, Caddy Türkiye Distribütörü Darhan’ın katkılarıyla Türkçe’ye çevrilerek mekanik ve yangın koruma sektörü hizmetine sunuldu.

Ülkemiz aktif fay hatlarının yoğun olduğu bir bölgede yer almakta olup ülkemiz topraklarının yaklaşık % 40’lık bir bölümü 1. Derece deprem bölgesi durumundadır. Birinci derece deprem bölgeleri 6 ve üzeri şiddetinde depremlere maruz kalabilme riskini taşımaktadır. Ülkemizde birinci derece deprem riski taşıyan bölgeler ekonominin can damarı sayılacak sanayileşmiş bölgeler olup bu durum deprem ve etkilerine karşı alınacak önlemlerin önemini artırmaktadır.

Yangınlar deprem sonrasında meydana gelen kayıpların en önde gelen nedenlerinden biridir. Bu açıdan yangın tesisat birleşenlerinin deprem sırasında ortaya çıkabilecek yüklere dayanıklı olacak şekilde sismik askılaması ve depremi zararsız atlatabilmesi gerekmektedir. Deprem anında ortaya çıkan yüklerden zarar gören bir tesisat işlevini yerine getiremez. 1995 Kobe depreminden sonra yapısal olarak depremden zarar görmeyen binaların %41’inde yangın sprinkler sistemleri kullanım dışı kalmıştır.

Ülkemizde, son senelerde yangın tesisatının sismik yüklere karşı korunması ile ilgili uygulamalar yapılmaktadır. Ancak gerek projelendirme gerekse imalat aşamasında sismik koruma uygulamalarında eksiklikler göze çarpmaktadır. Özellikle yangın tesisatı gibi deprem sonrasında kritik işleve sahip olan tesisatların, sismik yüklere karşı korunması için yapılan proje ve imalatların belli standartlar içerisinde olması gerekmektedir. Yangın tesisatı sismik koruma ürünlerinin FM onaylı olması, hem basma hem de gerilme yüklerine karşı görev yapması bu standartlardan bazılarıdır.

Hazırlanan el kitabı, besleyici hatlar, branşman hatları, pompalar ve raf içi sprinkler tesisatı gibi bir çok tesisat birleşeninin sismik korumasına ilişkin bilgi içermektedir.

Yangın tesisatı sismik koruma sisteminin dizaynı ve montaj prensiplerini detaylı bir şekilde açıklayan kaynak, proje müelliflerinin, yangın tesisatı ve mekanik tesisat imalatı yapan makine mühendislerinin ve mekanik kontrolörlerin baş ucu kitabı olma niteliğini taşımaktadır.

“Yangın Sprinkler Tesisatının Sismik için Sismik Koruma Sisteminin Kurulum ve Tasarımına İlişkin El Kitabı” temin etmek için Darhan (www.darhan.com.tr) ile temasa geçebilirsiniz.

Ads.

Benzer Haberler