Ağustos 19, 2019

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKREATİF TESİSLER

Projenin Amacı

Bu projede, topluma spor sevgisi ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırma, çağdaş yöntemlerle spor yapma alışkanlığını edinilmesini sağlama ve tüm hizmet alanlarında kaynakların verimli ve etkin kullanılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında yer alacak tesislerde kullanılan kaynakların verimli ve etkin kullanımı ile tasarruf sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca projede ‘’Enerji tasarrufu konusunda ne gibi tedbirler alınabilir?’’  sorusuna çözüm aranmaktadır.

Rekreasyon ve Fiziksel Aktivite

İnsanlar, çeşitli zamanlarda ortaya çıkan serbest zamanlarında; kalabalıktan uzaklaşmak, dinlenmek, hava değişimi, gezme-görme, sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantılar elde etme gibi pek çok amaçla, ev dışında veya ev içinde, açık veya kapalı alanlarda ya da pasif-aktif şekillerde, kent içinde veya kırsal alanlarda etkinliklere katılmaktadırlar. Rekreasyon, insanların serbest zamanlarında yaptıkları bu etkinlikleri ifade eden bir kavramdır. Rekreasyon anlayışının artması ile birlikte sportif hareketlilik gelişmiş ve fiziksel aktivitenin ulaştığı halk kitleleri genişlemiştir. Fiziksel aktivite, insanların rekreatif ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir hareket alanı sağlarken, rekreasyonda fiziksel aktivitenin toplumda yaygınlaşması, tanınması ve sportif başarılar elde edilmesinde önemli roller üstlenmiştir.

Atık Isı Nedir, Nerelerde, Nasıl Kullanılır?

Atık ısı; işleyen makineler ve enerji kullanan işlemler sonucu zorunlu yan ürün olarak üretilir. Çevreye salınarak kaybolması yerine yeniden kullanılabilir. Örneğin; Buzdolabı işlev gösterdiğin durumlarda (içerisindeki gıda maddelerini soğuk tutmaya çalışırken) atık olarak dışarıya ısı verir.

Atık Isı ve Sportif Tesis İlişkisi, Uygulanabilirlik

Soğutmalı (buz pateni pisti) tesislerde kullanılan enerjinin atık ısısı; aynı tesis içerisinde başka bir bölüme ya da yan tarafında yer alan başka bir tesisi ısıtma amacı ile kullanılabilir. Bu sayede tesisleri soğutmak veya ısıtmak için daha az enerji ve maliyet olacağı düşünülmektedir.

Dünyada atık ısının tekrardan kullanıldığı tesisler mevcuttur. Daha çok endüstriyel alanda kullanılmasına rağmen atık ısı sistemi 2015 yılında İngiltere’nin Brighton Üniversitesi’nde Falmer Kampüsüne bağlı Pavilion Spor Kompleksi’nde de kullanılmıştır.  Üniversitenin yeni kurulan kampüsü toplamda 12 milyon pounda mal olmuştur ve çoğunlukla sürdürülebilir enerji odaklı inşa edilmiştir. Üniversitenin soyunma odalarındaki sıcak su ihtiyacı için atık ısıdan elde edilen enerji kullanılmaktadır. Böylece %60’a varan bir tasarruf elde edildiği rapor edilmiştir.

Projenin Faydaları ve Öneriler

Sürdürülebilir Rekreatif Tesisler projesi ile enerji kullanımında tasarruf ederek; mali açıdan ve çevrenin korunması adına topluma katkı sağlayacağı söylenebilir. Yalnızca spor tesisi olarak değil atık ısının kullanılacağı yeri bir alışveriş merkezi olarak da düşünebiliriz. Sürdürülebilir Rekreatif Tesis projesi ile ısıtma ve soğutma işlemlerinde kullanılacak olan atık ısının tekrardan kullanılması maddi açıdan önemli tasarruflar sağlayabilir. Ayrıca atık olarak doğaya karışacak olan zararlı maddelerin tekrardan enerjiye dönüştürülmesi ile doğayı da koruyacağı düşünülmektedir.

Projede katkısı bulunan Nişantaşı Üniversitesi çalışanları, Dr. Umut Davut BAŞOĞLU, Arş. Gör. Murat TUTAR, Arş. Gör. Abdurrahman BOYACI ve Gizem ÇAĞLAYAN.

 

Ads.

Benzer Haberler