March 22, 2019

TKDK hibe desteğiyle enerji santrali kurdu

Yatırımcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilen hibe desteği ile Yozgat Boğazlıyan ilçesinde güneş enerji santrali kurdu.

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilen hibe desteği ile Boğazlıyan ilçesinde kurulan Güneş Enerji Santrali tesisleri yakın takibe alındı. Kurum teknik personeli ilçeye giderek, yürütülen çalışmaları gözlemleyip, proje sahibinden bilgi aldı. Boğazlıyan ilçesinde Emrah Güzar tarafından hayata geçirilen yatırımın TKDK destekli ilk yenilenebilir enerji (GES) tesisi olduğu kaydedildi. Toplam uygun harcama tutarı 1.6 müyon lira olan projeye TKDK tarafından yüzde 65 hibe desteği öngörüldü. 990 KW kapasiteli tesis tamamlandı, işletmeye açüabilmesi için son hazırlıkların yapüdığı bildirüdi.
TKDK Yozgat 0 Koordinatörü Selim Türker, Yemlenebilir enerjinin önemine dikkat çekerek, 1 MVV’lık Güneş Enerji Santralinin yaklaşık olarak 1000 konutun yıllık elektrik ihtiyacım karşıladığım, güneş, jeotermal, rüzgar ve biyogaz enerjisinden elektrik üretimine yönelik olarak 1 M W a kadar kurulacak yatırımlara hibe desteği sağlanabüeceğini, hibe desteklerinden faydalanmak isteyen yatırımcıların mutlaka TKDK’dan bilgi almaları gerektiğini ifade etti. Türker, Yozgat’ın GES projeleri için çok uygun olması nedeniyle, girişimcilerin yatırım yapmaya istekli olduğunu, ancak yüksek yatırım maliyetleri sebebiyle yatırımların istenilen düzeyde olmadığına vurgu yaptı.
Türker, yenilenebilir enerji yatırımlarının destekleme kapsamına alınmasının projelerin hayata geçirilmesi için çok önemli olduğunu anlattı.
Ads.

Related Posts