Ağustos 19, 2019

MÜKAD’IN TEMMUZ AYI TANITIM ZİYARETLERİ

MÜKAD kuruluş  amaçlarını ve bu amaçlara yönelik olarak yaptıkları çalışmalarını doğru anlatabilmek için tanıtım çalışmalarına devam ediyor.

Temmuz ayında bu kapsamdaki çalışmaları içerisine İstanbul firma ziyaretlerini alan MÜKAD yetkilileri  ziyaret programı daha önceden oluşturulan  ALDAĞ A.Ş . ve ALARKO  CARRİER  SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yetkililierini ziyaret etti.

İLK ZİYARET  ALDAĞ A.Ş’YE

MÜKAD Yönetim Kurulu Başkanı Esma Sarıaslan Divrikli ve Yönetim Kurulu üyesi Şebnem Özkal 12-07-2018 tarihinde ALDAĞ A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii M.Dağoğlu  ile görüştü.

Kuruluşundan itibaren MÜKAD’I yakından takip eden ALDAĞ A.Ş. ailesinin çalışanları Esma Sarıaslan Divrikli ve Şebnem Özkal ‘ı sıcak bir şekilde karşıladılar.

Yönetim Kurulu Başkan V.Rebii M.Dağoğlu ile ALDAĞ A.Ş. Pendik  te yer alan Genel Merkez ofisinde geçen görüşme her iki taraf içinde son derece olumlu idi.

Sektör STK larının çalışmalarını önemseyen ve bundan sektör yararına mutlaka önemli kazançlar olacağını bildiren Rebii M.Dağoğlu  özellikle çok iyi lise ve üniversite eğitimi almış kadınların çalışmamayı tercih etmesinin olumsuzluğunu ve bu kadınların çalışma hayatlarına mutlaka kazandırılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasının gerekliliği üzerinde durmuştur.

MÜKAD’ın kadın mühendis ve Mimarlar arasında dayanışma ve işbirliği çalışmalarından bahseden yetkililer  2019 yılında yapmayı planladıkları çalıştay hakkında görüş bildirdiler.

Ayrıca yılda 4 yayın yapmayı planladıkları dergi projelerini anlattılar

Eğitim alanındaki çalışmaları kapsamında mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin staj yeri bulmaları konularında destek olduklarını bildiren yetkililer bu konuda da ALDAĞ A.Ş. ile nasıl bir çalışma yürütebileceklerini görüştüler.

Ayrıca ALDAĞ A.Ş.nin kadın mühendislerini de derneklerinde görmek istediklerini  ilettiler.

Kadın teknik personelin verimliliğe etkisi , çalışma yaşamımızdaki sorunlar ve çözümleri alt başlıklarından bazıları olan çalıştay’ı çok değerli ve önemli bulan Rebii M. Dağoğlu bu çalıştay sonucu çıkacak raporun önemine değinmiş ve bu çalıştay da sponsor olmayı kabul ettiklerini  beyan ederek ,  çalışmalarda şirket personeli Damla Şenol ve Tuğba Yavuz  görevlendirİlmiştir.

MÜKAD’ın yayımcılık hayatında başarılı olmasını dileyen Rebii M.Dağoğlu  MÜKAD ın çıkaracağı dergiye reklamları ve ürün tanıtımları ile destek ve sponsorlukları olacağını  bildirmiştir. Bu konuda da MÜKAD editörü ile iletişime geçmek ve gerekli çalışmaları başlatmak üzere Damla Şenol  görevlendirilmiştir.

Stajyer konusunda stajyer kabul şartlarının ve yıllık kabul edebilecekleri stajyer sayısı ile ilgili Makine Mühendisi Özgen Tükel ile yetkilileri tanıştıran Rebii M.Dağoğlu bu konuda çalışma başlatılması ile ilgili talimatlarını vermişlerdir.

ALDAĞ A.Ş.de çalışan mühendis kadınların üye olmaları konusunda  da destek olacaklarını bildiren Rebii M.Dağoğlu Kadın mühendis listelerinin ve iletişim bilgilerinin MÜKAD yetkililerine iletilmesini bildirmiştir.

Amaçlarına ve amaçlarına ulaşmak için ortaya koydukları projelerinin değerli bulunmasına çok memnun olduklarını , birlikte yaptıkları çalışmaların sonucunda elde edilen gelirlerin çocukların eğitim fonuna aktarılarak yarar sağlayacağnı bildiren MÜKAD yetkilileri ALDAĞ A.Ş. İle işbirliği çalışmalarının artmasını dilediler.

MÜKAD’ın tüm mühendislik ve mimarlık disiplinlerini kapsayan büyük bir şemsiye  olduğunu ve bu şekilde birbirleri ile iletişim içinde olan kadın mühendis ve mimarların birbirlerinin teknik anlamda sorunlarından da haberdar olup birlikte çözümler üreterek profesyonel anlamda da fayda sağlayacaklarını ve bundan da tüm sektörlerin fayda sağlayacağını altını çizen MÜKAD Yetkilileri görüşmeden memnun ayrıldılar.

2.ZİYARET ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13-07-2018 Tarihinde Gebze OSB de ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Yönetim Binasında MÜKAD Yönetim Kurulu Başkanı Esma Sarıaslan Divrikli ve Şebnem Özkal  1984 yılından beri ALARKO Holding bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan ve şu anda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan sayın Hırant Kalataş ile görüşmüşlerdir.

MÜKAD’ın amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için yaptıkları çalışmaları ve projelerini aktaran yetkililer kurulma amaçlarının 2 ana başlıkta toplandığını bildirdiler. Birinci amaçlarının eğitim alanında daha fazla kız öğrenciyi mühendislik sektörüne kazandırmak için çalışmalar yapmak ve bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilere destek fonu oluşturmak olduğunu; ikinci amaçlarının ise farklı disiplinlerdeki kadın mühendisler ve mimarlar arasında profesyonel hayatlarında fayda sağlayacakları dayanışma ve işbirliği çalışmaları yapmak olduğunu söylemişlerdir.

MÜKAD’ın bir sektör derneği mantığı ile kurulmadığını, çok daha büyük bir çatı dernek olmayı hedeflediklerini, ancak tüm gelirlerinin ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitimine aktarılacağını ve özellikle kız çocuklarının mühendislik mesleğine özendirilmesi ve mühendislik fakültelerinde okuyan kız öğrencilerin mezuniyet sonrası yollarını doğru bulabilmelerine destek verilmesi amaçlı mentor-mentee çalışmaları yapılacağının altını çizdiler.

Hırant Kalataş MÜKAD’ın amaçlarını ve bu konuda yaptıkları çalışmaların çok değerli olduğunu ve başarı dileklerini iletmiştir. Alarko Carrier San.ve Tic A.Ş. nin kurumsal bir yapı olduğunu bu kurumsal yapı içinde karar verirken bağımlılıklarını ve tek başlarına karar veremediklerini konuyu yetkili kurullarında görüşeceklerini bildirmiştir.

MÜKAD yetkilileri Hırant kalataş ziyareti ile İstanbul tanıtım programlarını tamamladılar.

3.ZİYARET TTMD VIII.DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDULLAH BİLGİN

Mükad Başkanı Esma Sarıaslan Divrikli  ve Başkan Yardımcısı Züleyha Özcan, Mekanik Tesisat Sektörünün önde gelen isimlerinden ve Mekanik Tesisat Tasarım konusundaki duayenlerinden, VIII.Dönem TTMD Başkanı Sn. Abdullah Bilgin’i ziyaret etti.

Mehmet Bilgin’in de katıldığı ve  sektörel sorunların yanısıra teknik Bilgi alışverişinin yapıldığı bu görüşmede, Mükad ‘ın kuruluş amacı, vizyon ve misyonu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Sn. Abdullah Bilgin, uzun zamandır devam eden dernek çalışmaları ve dernek yöneticiliği tecrübelerinden de yola çıkarak, MÜKAD’ın kuruluş amacına uygun faaliyetleri konusunda da görüş ve önerilerini paylaştı.

Son derece keyifli ve verimli geçen bu görüşme, karşılıklı iyi niyet, ortak çalışma ve destek temennileri ile tamamlandı.

ABDULLAH BİLGİN’İN OFİSİ VE ŞAHANE BAHÇESİ’NDE GÜNDEN GERİYE ANI BIRAKMAK ADINA OBJEKTİFLERE POZLAR VERİLDİ.

Ads.

Benzer Haberler