Home Posts tagged ErP

ErP yönetmeliği ısıtma sistemlerine kimlik getirmektedir.

26.09.2015 tarihinde Avrupa Birliği’ nde yürürlüğe giren ErP (Energy related Products) yönetmeliği 21.04.2018 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girecektir. Günümüzde pek çok elektrik ve su tüketen ev aleti için mevcut bir enerji verimliliği etiketi uygulaması bulunmaktadır. Yönetmelik kapsamında;

ErP, “Enerji İlişkili Ürünler” Direktifi, LOT 1 & LOT 2 Hakkında Genel Bilgilendirme

ErP Direktifi, “Energy-related Products” yani “Enerji ilişkili Ürünler” Direktifi anlamına gelen kısaltmadır.  ErP Direktifi Avrupa Birliğine üye ülkelerde yürürlükte olup ve bir takım yasal yaptırımları tanımlamaktadır. Bu direktif, 2020 yılı için Avrupa Birliği hedefi olan 20% oranında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, 20% oranında primer enerji