Home Posts tagged hak talebi

Hak Talebi Yönetimi

Ülkemizde Hak Talebi Yönetimi Ülkemizde hak talebi yönetimi oldukça yeni bir kavram sayılabilir. Öyle ki uluslararası inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan “Claim management” ifadesinin oturmuş yerel bir karşılığı bile henüz yoktur.  “Talep yönetimi”- “Ek hak talebi” – gibi pek çok terimle