Home Posts tagged Makina Mühendisi

Sıfır Enerjili Bina ( Zero Build )

ÖZET: yüzyılla birlikte, enerji tüketimindeki artışın neden olduğu çevresel sorunlar ve ekonomik etkileri, enerjinin daha etkin kullanılmasına yönelik öneriler geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Tüketilen toplam enerjinin büyük bir oranı binalarda kullanıcı konforunu sağlamak üzere ısıtma,

EBU ABDULLAH MUHAMMED BİN MUSA EL-HAREZMİ (780 – 850)

CEBİRİN ATASI, El-Harezmi; Birçok kaynakta: Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi, birkaç kaynakta ise: Ebû Ca’fer Muhammed b Mûsâ el-Hârezmî geçmektedir. El-Harezmi, tahminlere göre 780 yılında Özbekistan’ın Hive bölgesinde bulunan, Harezm şehrinde doğmuştur. Harzem Türküdür ve Müslümandır. Hayatının erken dönemlerine ait çok fazla bilgi bulunmayan bu büyük İslam

El-Cezeri ( Al-Jazarı ): 1153-1233

Badīʿ az-Zaman Abu l-ʿIzz ibn Ismāʿīl ibn ar-Razāz al-Jazarī Geçmişini bilmeyen, yaşadığı gününü bilemez, gelecekte ise yol alamaz. İbn-i Haldun ”Geçmişler, geleceğe; Suyun suya benzemesinden daha çok benzer.” sözüyle dile getirmiş, lakin özünü unutturulmayanlar için geçerli değil mi dir? Auguste Comte göre ”Geleceği iyi görürsek, geçimimizin yarısını temin etmiş oluruz.”

Hidrofor Nasıl Hesaplanır

 ( HOW TO CALCULATE THE HYDROPHORE ) yüzyılın son çeyreğiyle özellikle ülkemizde, şehirleşme oranın artması farklı ve birebiriyle paralel soruların oluşmasına sebep olmuştur. Şehirleşmenin getirdiği yüksek yapı ve su depolama alanın ihtiyacından dolayı yapılarda, hidrofor daireleri tasarlaması zorunlu hale gelmiştir. Hidrofor nasıl hesaplanır konusu öncesi, hidrofor nedir

Leonardo da Vinci ( 1452 – 1519 )

Dünyaya her bin yılda bir dâhi geldiği söylenir. Leonardo da geçen bin yılın dâhisiydi. Ressam, mühendis, heykeltıraş, müzisyen, anatomist, mucit, botanikçi, mimar, matematikçi… Kısaca Rönesans’ın her şeyiydi. Yüzyılın hatta daha sonrasına hitap eden zaman ötesi öngörüleri ile çok önemli bilim ve sanat insanı idi. Tam adı; Leonardo di ser Piero da Vinci olan ünlü