Home Posts tagged Söndürme Sistemleri

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Uygulamaları

Su yahut diğer söndürücü ajanlar ile söndürmenin, ilgili mahallerdeki ekipmanlara zarar verebileceği ortamlarda, alternatif tipteki bir yangın söndürme sistemi çeşidi de temiz gazlı söndürme sistemleridir. Temiz gazlı söndürme sistemleri, gerekli koşullar sağlandığı ve doğru mühendislik

Tank Sahaları Köpüklü Söndürme Sistemleri

İçerisinde yanıcı – parlayıcı sıvı depolaması yapılan tank sahaları, yangın tehlikesi bakımından büyük risk taşımaktadır. Gerek bu alanların kurulumuna yapılan tesis yatırım değerlerinin fazlalığı, gerek tankların içerisinde depolanan maddelerin paha olarak yüksekliği, gerek de tesiste bulunan personelin sağlığı ve can güvenliği açısından, bu tip sahalarda yangın